Region
İstanbul
Treatments / Services

Obezite Cerrahisi,Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi),Gastrik Bypass, Revizyon Cerrahisi, Endoskopik Yöntemler,Mide Balonu
Mide Botoksu, Diabet Cerrahisi, Transit Bipartisyon

Obesity Surgery ,Tube Stomach (Sleeve Gastrectomy), Gastric Bypass, Revision Surgery, Endoscopic Methods, Stomach Balloon, Stomach Botox, Diabetes Surgery, Transit Bipartition.

Bariatristanbul

Bariatristanbul, who has been actively performing bariatric surgery - bariatric surgery operations since 2010, Prof. Dr. Koray Karabulut and Dr. It was founded by faculty member Kenan Binnetoğlu in Istanbul in 2019. Dr. Koray Karabulut and Dr. Kenan Binnetoğlu worked together in Fırat University Faculty of Medicine, Department of General Surgery between 2009-2014. Dr. Koray Karabulut followed obesity surgery practices in leading centers such as Istanbul Faculty of Medicine General Surgery Clinic, where he received his specialty training, IRCAD - Strasbourg where he was for laparoscopic surgery course in 2007, and Cleveland Clinic, where he was a research fellow in 2010. In 2011, he performed the first Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and the first Laparoscopic Gastric Bypass in Fırat University General Surgery Clinic and pioneered the initiation of bariatric surgical interventions in his own clinic. Dr. Koray Karabulut, Dr. Together with Kenan Binnetoğlu, they reached a wide range of patients in the same clinic where they performed procedures such as Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Laparoscopic Gastric Bypass and Revisional bariatric surgery. They participated in training activities in this field. Today, they contributed to the training of many surgeons who are actively dealing with bariatric surgery in different centers of our country. Dr. Kenan Binnetoğlu worked at Kafkas University Faculty of Medicine, Department of General Surgery between 2016-2019. During this period, he pioneered the first laparoscopic metabolic surgery operations in Kars and surrounding provinces. Dr. Koray Karabulut resigned from Fırat University Faculty of Medicine General Surgery Department in 2018 and started working at Şişli Memorial Hospital. Bariatric surgical procedures continued in this hospital as well. Prof Dr Koray Karabulut and Dr Faculty Member Kenan Binnetoğlu work together at the Medical Park Bahçelievler Hospital under the roof of Bariatristanbul, which they established in August 2019.

Bariatristanbul, 2010 yılından beri bariatrik cerrahi – obezite cerrahisi ameliyatlarını aktif olarak yapan Prof. Dr. Koray Karabulut ve Dr. Öğretim Üyesi Kenan Binnetoğlu tarafından, 2019 yılında, İstanbul’da kuruldu.

Dr. Koray Karabulut ve Dr. Kenan Binnetoğlu 2009-2014 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda birlikte görev yaptılar.

Dr. Koray Karabulut, uzmanlık eğitimini aldığı İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, 2007’de laparoskopik cerrahi kursu için bulunduğu IRCAD – Strasbourg ve 2010 yılında research fellow olarak bulunduğu Cleveland Clinic gibi önde gelen merkezlerde, obezite cerrahisi uygulamalarını izledi. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği’nde ilk Laparoskopik Sleeve Gastrektomi , ilk Laparoskopik Gastrik Bypass ameliyatlarını yaparak, kendi kliniğinde bariatrik cerrahi girişimlerin başlatılmasına öncülük etti.

Dr. Koray Karabulut, Dr. Kenan Binnetoğlu ile birlikte, aynı klinikte, Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Laparoskopik Gastrik Bypass ve Revizyonel bariatrik cerrahi gibi işlemleri uyguladıkları geniş bir hasta serisine ulaştılar. Bu alanda eğitim faaliyetlerine katıldılar. Günümüzde ülkemizin farklı merkezlerinde aktif olarak bariatrik cerrahi ile uğraşan çok sayıda cerrahın eğitimine katkı sundular.

Dr. Kenan Binnetoğlu, 2016-2019 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda görev yaptı. Bu süre zarfında Kars ve çevre illerde ilk defa laparoskopik metabolik cerrahi ameliyatlarının yapılmasına öncülük etti.

Dr. Koray Karabulut 2018 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndaki görevinden ayrılarak Şişli Memorial Hastanesi’nde göreve başladı. Bariatrik cerrahi girişimlere bu hastanede de devam etti.

Prof Dr Koray Karabulut ve Dr Öğretim Üyesi Kenan Binnetoğlu, 2019 yılı Ağustos ayında kurdukları Bariatristanbul çatısı altında, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde, birlikte görev yapmaktadırlar.

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review
    Contact Us

      en_USEnglish