Site logo

Cinarli Kadin Dogum Hastanesi

1992 yılında kurulan hastanemiz “kadın hastalıkları ve doğum” branşında İzmir’deki tek dal hastanesidir. Hastanemiz deneyimli personeli, halkla ilişkiler ve psikolog hizmeti, danışma, resepsiyon ve kafeteryası ile siz ve ziyaretçileriniz için konforlu bir ortam sunmaktadır. Hastanemiz; klima, tv, telefon, buzdolabı, merkezi ısıtma ve hasta yakınları için yatak donanımlı 18 normal oda ve 2 suit odası ile bebeğinizin ilk muayenesine ve onun hayata merhaba dediği yer olmaya hazırdır. İleri teknolojiye sahip ameliyathanelerimizde laparoskopi ve histeroskopi gibi kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili her türlü ameliyat gerçekleştirilmektedir. Epidural anestezi ile ağrısız doğum İzmir’de ilk kez hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra hastanemizden çıkana kadar devamlı çocuk doktorunun kontrolü altında bulunmaktadır. Fototerapi cihazlarının yer aldığı yeni doğan ünitesinde sarılık tedavisi gerçekleştirilmektedir. Son teknolojiye sahip transport küvezimiz ile gerektiğinde bebeğiniz güvenli ve sağlıklı bir şekilde nakledilebilmektedir. Ayrıca anne ve çocuk sağlığı ile ilgili tüm tetkiklerin yapılabildiği bir laboratuarımız da bulunmaktadır. Ameliyathane ve doğumhane ekibimiz 24 saat kesintisiz, her an göreve hazır bulunmaktadırlar.
5 Mayıs 1993’de hizmete giren hastanemiz, kuruluş felsefesini bu güne kadar değiştirmeden ama geliştirerek sürdürmüş ve daha uzun yıllar sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Ağrısız doğum (epidural analjezi) uygulamasını ilk başlatan hastane olarak kurulduğundan beri binlerce yeni hayatın başlangıcına yardımcı ve şahit olduk. Anne adaylarımızın doğum olayını güzel bir anı olarak hatırlamalarına yardımcı olduk.
Sadece kadın hastalıkları ve doğum branşında hizmet veren hastanemiz güler yüzlü personeli , hijyenik ortamı ve son derece deneyimli anestezi ekibiyle "ağrısız doğum" konusunda haklı bir beğeni ve takdire şayan olmuştur.
Başarılarımız bize motivasyon sağlamakta ve geleceğe güvenle yol almaktayız.
Hastanemizin ısınma sisteminde çevre dostu doğal yakıt olan pelet kullanılmaktadır.
Pellet yakıtı; her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütüldükten sonra kurutularak yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklara denir. Silindirik bir forma sahiptir. genellikle 6-10 mm çapında 20-30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir.Kullanımı sonrasında atık miktarının çok azdır.Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilirdir.%100 yerli öz kaynaklarımızdan üretilir.

TEDAVİLER / HİZMETLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Radyoloji
Acil Servis

 

ENGLISH

Our hospital which is established in year 1992, is the single branch hospital in Izmir in the branch of “Women’s Diseases and Birth”. Our hospital provides a comfortable environment for you and your visitors with its experienced personnel, public relations and psychological support, consultancy, reception, and cafeteria. Our hospital is prepared for the first examination of your baby and to be the place where your baby is born, with its air-conditioner, tv, telephone, refrigerator, central heating, 18 normal rooms for patient relatives with beds and 2 suit rooms. At our surgery rooms having advanced technologies, all kinds of surgeries such as laparoscopy and hysteroscopy relating with women are being realized. Painless birth with epidural anesthesia is realized for the first time at our hospital in Izmir. After your baby is born until he leaves our hospital, he is continuously under the control of pediatrician. Hepatitis treatment is realized at newborn unit where phototherapy devices are placed. With our transport incubator having latest technology, your baby is transferred safely and in a healthy way when required. Besides, we have a laboratory where all examinations relating with mother’s health and baby’s health are conducted. Our surgery room and delivery room personnel are ready to provide services for 24 hours without interruption.
Our hospital which began providing services on 5th of May,1993, has maintained its establishment philosophy until today without changing it and it aims to maintain it for long years.
As being the hospital commencing the application of painless birth (epidural analgesia) for the first time, since the time of our establishment we helped and witnessed the new lives of thousands of babies. We helped mother candidates to remember the birth incident as a beautiful memory.
Our hospital which provides services only in the branch of women’s diseases and birth, has received just admiration and appreciation with regards to “painless birth” issues with its pleasant personnel, hygienic environment and highly experienced anesthesia team.
Our successes provide us motivation and we proceed with confidence into the future.
In the heating system of our hospital pellet is being used as an environmental friendly fuel.
Pellet fuel is small particles that are used to obtain energy by increasing density while pressing with high pressure and drying after grinding all kinds of wood, wood remains and forest remains. It has a cylindrical form. They are generally in the form of small parts having diameter of 6-10 mm and length of 20-30 mm. After usage waste amount left is very few. It is acceptable with regards to environmental and human health. It is produced from 100% local resources

  • No comments yet.
  • Add a review
    Contact Us